Als u in 2021 een correcte aangifte erfbelasting op tijd indient, berekent de Belastingdienst geen belastingrente. Deze belastingrente bedraagt op dit moment 4%.

Op tijd betekent dat de aangifte vóór de eerste dag van de negende maand na het overlijden moet zijn ingediend. Lukt het niet om op tijd de aangifte in te dienen? Verzoek dan binnen die termijn om een voorlopige aanslag. Als de aangifte/het verzoek niet op tijd en/of niet correct is, wordt over het algemeen belastingrente berekend tot zes weken na de datum van de aanslag.