Als u woont in een ander EU-land, maar werkt buiten dat EU-land (waaronder Nederland), kunt u uw aftrekposten in uw woonland misschien niet benutten. Door een uitspraak van het Hof van Justitie en de Hoge Raad en een beleidsbesluit kunt u uw aftrekposten misschien (deels) wel in Nederland toepassen. Ook voor pensioengenieters zijn er mogelijkheden.

Laat daarom beoordelen of u uw aftrekposten in Nederland kunt benutten. Of dit kan, hangt onder meer af van het percentage van uw totale inkomen dat u in Nederland verdient. Ook als dat minder dan 90% is, kunt u door de uitspraak van het Hof van Justitie en de Hoge Raad recht hebben op aftrek.

Hoeveel aftrek u in Nederland heeft, kan ook afhankelijk zijn van het inkomen dat u in andere landen verdient. Heeft u in deze andere landen ook recht op aftrek? Dan kan dit van invloed zijn.