Heeft u een auto die u voornamelijk privé gebruikt, maar ook af en toe binnen uw onderneming in de inkomstenbelasting? In de rechtspraak is momenteel discussie over wanneer een auto in zo’n geval wel of niet op de zaak kan.

Beoordeel of uw auto op de zaak kan. Dat kan voordelig zijn. Wanneer een auto tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend zijn de kosten en afschrijvingen namelijk aftrekbaar van de winst in de inkomstenbelasting. Daartegenover staat dat ook privégebruik bij de winst wordt geteld, maar dat gebeurt in principe op basis van een vast percentage van de cataloguswaarde.

Niet elke auto kan zomaar op de zaak gezet worden. Daarover is momenteel discussie in de rechtspraak. Een rechtbank vond dat een auto al op de zaak kan bij meer dan 500 zakelijke kilometers per jaar. Het gerechtshof oordeelde echter anders en vond dat de auto voor minimaal 10% zakelijk gebruikt moet worden. Inmiddels ligt de vraag bij de Hoge Raad. Het is dus even afwachten wat de Hoge Raad hierover oordeelt.