Heeft u een webshop waarop goederen worden verkocht aan consumenten? Per 1 juli 2021 wijzigen de btw-regels voor e-commerce. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de btw-heffing over de goederen die u verkoopt via de webshop.

Vanaf 1 juli 2021 wordt de zogenoemde platformfictie ingevoerd. Platforms die onder de nieuwe platformfictie vallen worden geacht de goederen zelf te hebben ontvangen en te leveren aan de uiteindelijke consument. Dit betekent dat voor de btw sprake is van twee fictieve leveringen. Namelijk een fictieve levering door de leverancier aan het platform en een fictieve levering door het platform aan de consument. Daardoor is het platform btw verschuldigd in de EU-landen van de consumenten.

De platformfictie is van toepassing in de volgende twee situaties:

  1. Als u met het platform faciliteert bij afstandsverkopen van buiten de EU, terwijl de intrinsieke waarde van de goederen niet meer bedragen dan € 150 per zending; of
  2. Als u met het platform faciliteert bij afstandsverkopen binnen de EU of faciliteert bij lokale leveringen in de EU, terwijl de leverancier van de goederen buiten de EU is gevestigd.