Hoge Raad: forfaitaire rendement box 3 heffing niet langer leidend

De Hoge Raad heeft op 24 december voor belastingplichtigen met box 3 vermogen een belangrijke uitspraak gedaan. Nadat al jarenlang rechtszaken gevoerd worden tegen de, in vergelijking met de werkelijke rendementen, hoge forfaitaire rendementen, biedt de Hoge Raad op 24 december uiteindelijk rechtsherstel.

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat box 3 heffing op stelselniveau in strijd is met het recht van eigendom en het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad sluit voor de heffing niet langer aan bij het forfaitaire rendement maar bij de gerealiseerde rendementen.

De uitspraak van de Hoge Raad heeft tot gevolg dat de Belastingdienst kan beslissen op alle bezwaarschriften die zijn ingediend in de zaken die door de Staatssecretaris van Financiën zijn aangemerkt als massaalbezwaar. De Belastingdienst geeft op haar website aan te beoordelen wat het arrest betekent voor iedereen met een box 3-heffing. In januari bericht de Belastingdienst op haar website meer hierover.

Het is dus nog even afwachten. Tot die tijd blijft het wel verstandig om tijdig in bezwaar te gaan tegen nog niet onherroepelijk vaststaande aanslagen.

In de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 is in ieder geval nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag.