Kwam u voor het schooljaar 2019/2020 in aanmerking voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling praktijkleren maar was u er door oorzaken die samenhangen met de coronapandemie niet in geslaagd uw aanvraag tijdig in te dienen? Dan kunt u mogelijk alsnog subsidie voor dat schooljaar aanvragen met een beroep op de hardheidsclausule.

U kon vanaf 1 juli 2020 tot uiterlijk 16 september 2020 om 17.00 uur de subsidie praktijkleren voor het schooljaar 2019/2020 aanvragen. Te laat ingediende aanvragen zijn afgewezen. In het kader van de coronapandemie is echter een noodregeling vastgesteld waarin een hardheidsclausule is opgenomen die het mogelijk maakt af te wijken van bepalingen in subsidieregelingen. Gelet op deze mogelijkheid worden werkgevers die zich binnen veertien dagen na sluiting van het aanvraagloket gemeld hebben bij RVO alsnog in de gelegenheid gesteld om tussen 3 mei 2021, 9:00 uur en 21 mei 2021, 17:00 uur een aanvraag in te dienen.

Beoordeel daarom of u alsnog in aanmerking komt voor de subsidie. Een beroep op de hardheidsclausule moet u wel goed kunnen onderbouwen.