Geen of weinig huurtoeslag? In bijzondere situaties bestaat toch recht op (meer) huurtoeslag omdat de Belastingdienst op verzoek rekening houdt met de situatie. U kunt nog tot vijf kalenderjaren na het toeslagjaar verzoeken om herziening van de toeslag.