Voor het jaar 2020 is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever eenmalig verhoogd naar 3%. Dit betekent dat de vrije ruimte maximaal € 5.200 hoger is dan in eerste instantie voorzien. Per 2021 daalt de vrije ruimte boven € 400.000 van 1,2 naar 1,18%.