Verwacht verlies 2020 kan in de VPB 2019 als fiscale coronareserve ten laste van de winst komen. Onderzoek of u hier gebruik van kunt maken. Maar let op! De reserve is nooit hoger dan de winst 2019. Houd daarnaast rekening met de overige voorwaarden.