Teveel vermogen voor toeslagen en kindgebonden budget (KGB)? Ga dan na of er sprake is van “bijzonder vermogen”. Dat telt namelijk niet mee voor de vermogenstoets waardoor u mogelijk toch aanspraak kunt maken op huurtoeslag, zorgtoeslag of KGB.