Voorkom dat financiële ondersteuning door de overheid omslaat in een financieel nadeel

Een uitkering die bedoeld is als financiële ondersteuning kan door samenloop met andere regelingen omslaan in een nadeel.

Een uitkering die bedoeld is als financiële ondersteuning kan door samenloop met andere regelingen omslaan in een nadeel. Vaak is het belastbaar inkomen namelijk een maat voor allerlei regelingen. Een uitkering waardoor het belastbaar inkomen wordt verhoogd kan daarom gevolgen hebben voor de hoogte van toeslagen of financiële regelingen van andere instanties. Signaleer die botsende regelingen en maak bezwaar of doe een beroep op de hardheidsclausule.

Dat dit kan lonen volgt een beslissing van een gerechtshof. Het gerechtshof besliste dat de verhoging van het belastbaar inkomen vanwege een aanvulling op een WIA en Wajong uitkering ongedaan gemaakt moest worden, vanwege het effect op andere regelingen. Dit effect vormde een individuele buitensporige last die hersteld moest worden volgens het gerechtshof.

Voorkom strafheffing van 52% bij afvloeiingsregeling

Gaat u reorganiseren en moet u daarbij een deel van uw personeel laten afvloeien, voorkom dan dat u een strafheffing van 52% krijgt opgelegd. De Belastingdienst legde in het verleden al snel de strafheffing op als er oudere werknemers afvloeiden. De Hoge Raad bepaalde dat dit niet altijd terecht was. Het beleid van de Belastingdienst is hierop inmiddels aangepast.

Volgens de Hoge Raad kan de Belastingdienst geen strafheffing opleggen als een sociaal plan niet bedoeld is om (bijna) alleen maar oudere werknemers te laten afvloeien. Dit biedt mogelijkheden om uw reorganisatie buiten de strafheffing te houden. Is wel sprake van de strafheffing? Dan wordt ook loon dat wordt doorbetaald wanneer de werknemer niet meer hoeft te werken, door de strafheffing getroffen volgens een rechter.

Voor de periode van 2021 tot en met 2025 is een versoepeling van de strafheffing aangekondigd. De versoepeling komt er grofweg op neer dat dat werkgevers in de drie jaar vóór de AOW-leeftijd aan hun werknemers een bedrag kunnen meegeven dat na vermindering met de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering (netto-AOW), zonder dat hierover een RVU-heffing door de werkgever is verschuldigd.

500 klanten
Counter Content
Counter Content

LET’S WORK TOGETHER

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.

MAKE ENQUIRY